Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς στις Φιλιππίνες (+1966) – 2 Ιουλίου

http://orthodox-heart.blogspot.com

https://philippinesofmyheart.wordpress.com

PHILIPPINES OF MY HEART

ORTHODOX HEART

wm_full.jpg

p1916cblbt1nrvch91phq19qm1i975-900x1087.jpg

241614.p.jpg

Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς στις Φιλιππίνες (+1966)

2 Ιουλίου

Με την έλευση των κομμουνιστών στην Κίνα το 1949, οι Ρώσοι πρόσφυγες, πέντε χιλιάδες τον αριθμό, εκτοπίστηκαν σε ένα νησί των Φιλιππίνων που το έπλητταν συχνά τυφώνες. Προστατευμένο όμως από τις προσευχές του ποιμένα του, το προσφυγικό στρατόπεδο έμεινε απρόσβλητο κατά τους είκοσι επτά μήνες της διαμονής τους εκεί. Λίγο μετά την αναχώρηση της πλειονότητας των προσφύγων, ένας τρομερός τυφώνας κατέστρεψε oλοσχερώς το στρατόπεδο.

241615.p.jpg

Φωτογραφίες του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς στις Φιλιππίνες

241613.b.jpg

241620.b.jpg

d07b3909c591b3a22cce8cab0221e470.jpg

Phillippine-Photos-7.jpg

StJohnOpenAirLiturgy.jpg

tubabao.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s