Philippine Mission: Help us develop an Orthodox prayer book in Tagalog (Filipino)

http://orthodox-heart-sites.blogspot.com

https://philippinesofmyheart.wordpress.com

PHILIPPINES OF MY HEART

ORTHODOX HEART SITES

1680_1050_1556.jpg

Philippines

prbook960.jpg

Screen Shot 2017-04-10 at 15.06.51.png

Help us develop an Orthodox prayer book in Tagalog

mission-logo360x901.png

https://philippine-mission.org

https://philippine-mission.org/resources/tagalog/prayer-book/

PHILIPPINE MISSION

In 2014, through the gracious help of the Mission Society of St Serapion Kolozhersky, the Orthodox prayer book was printed in the Cebuano language of the southern Philippines. Now an increasing number of Orthodox Filipinos are finding this resource to be of great value in their morning and evening prayers, preparation for Communion, and daily life together. Glory to God!

However in parts of Mindanao, as well as in the northern island of Luzon and in the capital region, many Orthodox Filipinos speak Tagalog, also known as Filipino, one of the national languages of the Philippines. The languages are related, but not mutually understandable.  We are now seeing growth in Tagalog-speaking Orthodox mission communities, so we want to provide the same resources in their language.

So, with fear and trembling, we are beginning the process of translating the Orthodox prayer book into Tagalog. Some find it helpful to refer to the Cebuano version to see how the thoughts have been transferred into a more familiar order, so we are working in three columns: English, Cebuano, and Tagalog. You can follow the progress of the project or contribute to it, at this Facebook group: facebook.com/groups/TagalogOrthodoxPrayerbook. Pages will also be linked here on the Web, for those who do not use Facebook.

If you are a native speaker of the Tagalog language, and you would like to be involved, it’s easy! Just open one of these files, choose any prayer and put it into Tagalog, and send your work to silouan@gmail.com or facebook.com/silouanthompson. As the text grows, it will be reviewed and edited by clergy, and then the Orthodox faithful will start putting it into action.

Whether you can contribute or not, please pray for this project. It’s an exciting opportunity to help the Church grow in the Philippines!

Right-click (Mac: ctrl+click) on the links below and choose “Save” to download to your computer:

Morning Prayers 2017-03-08 DOC

Evening Prayers 2017-03-08 DOC


Coming soon:

  • Mealtime Prayers
  • Preparation Prayers Before Communion
  • Thanksgiving Prayers After Communion

Complete:

  • Typika
  • Orthodox Prayer Book
  • The Orthodox service of Matrimony
  • The Orthodox service of Baptism
  • And more. See: Tagalog Services and Texts

Advertisements

Video: The Divine Liturgy of the Eastern Orthodox Church in English

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

Mindanao-River.jpg

The Divine Liturgy of the Eastern Orthodox Church in English

Condensed biography of Saint John Maximovitch (1896-1966) – July 2

http://saintsofmyheart.wordpress.com

http://stjohnmaximovitchofsanfrancisco.wordpress.com

ST JOHN MAXIMOVITCH OF SAN FRANCISCO

SAINTS OF MY HEART

1345616575ZHVIfEvO.jpg

JohnMaxHNC.jpg

241615.p.jpg

St John Maximovitch in Philippines

23.jpg

Condensed biography of Saint John Maximovitch (1896-1966)

Saint John was born on 4 June 1896 in the village Adamovka in the province of Kharkov in Southern Russia. He was a descendent of the aristocratic family Maximovitch, a member of which was pronounced a saint in 1916, the hierarch John Maximovitch, Metropolitan of Tobolsk, whose incorrupt relics are in Tobolsk to this day. This holy hierarch reposed at the beginning of the 18th century but he carried the torch of his grace to his distant nephew, Michael (the baptismal name of Saint John, who later received the name of his uncle when he was tonsured a monk). His father Boris was a marshal of the nobility in a region of Kharkov and his uncle was rector at the University of Kiev. His relationship with his parents was always excellent. Throughout his youth, Michael was sickly and ate very little. He was a quiet kid, very polite and deeply religious. When he played he would dress his play soldiers as monks, collect icons and religious books and enjoyed reading about the lives of the Saints. At night he would stand praying for long periods. Because he was the eldest of five siblings, it was he who knew the lives of the Saints very well and became their first teacher of the Faith. He was very austere with himself in the application of ecclesiastic and national traditions. So Continue reading “Condensed biography of Saint John Maximovitch (1896-1966) – July 2”

Advertisements

Ano ang Simbahang Orthodox?

https://philippinesofmyheart.wordpress.com

PHILIPPINES OF MY HEART

maxresdefault

Ano ang Simbahang Orthodox?

Pinagmulan:

https://philippine-mission.orgDITO

PHILIPPINE MISSION

Sa kinaramihan ng mga Pilipino, hindi nila alam kung ano ang Simbahang Orthodox, o ang Orthodox Church. Kung may alam man sila ay limitado base sa mga ilang maliliit na detalye na nasama sa usapan. Siguro may kakilala sila na naging Orthodox, o narinig o nabasa lang sa internet, o kaya nabasa sa mga libro ng kasaysayan o sa diyaryo. Pero kahit na alam nila ang salitang “Orthodox”, hindi talaga nila alam kung ano ito. Ganito rin ako noon, hindi ko maalala kung saan ko narinig iyon pero may kaunti akong alam. Ang rason nito ay hindi talaga tayo naabot ng mga misyonaryong Orthodox hangga’t nitong nakaraan na 100 taon. At kahit na may mga Orthodox na pari at obispo o mga dayuhan na Orthodox na nasa Pilipinas upang mag negosyo o tumira, bihira at kakaunti lang ang mga pagkakataon na makilala sila ng publiko.

Simulan natin. Ang Simbahang Orthodox ay ang Simbahan na itinatag ni Kristo sa panahong ng kanyang ministeryo dito sa lupa. Ngayon, maraming ibang simbahan at sekta na nagsasabi na sila ang itinatag na simbahan ni Kristo, pano masasabi ng Orthodox na sila nga ang Simbahan?

Ang Orthodox as may kasaysayan na nagmumula pa nung 33AD. Ito as matapos ng pagkabuhay ni Kristo at umakyat siya sa langit, ipinadala niya ang Espiritu Santo sa kanyang mga disipolo. Itong araw na ito na tinatawag natin na Pentecost, ang araw na naitatag ang Simbahan. Mag mula noon at sa sumunod na halos 2000 taon ay makikita ang pag lago ng pananampalatayang Kristiyano at pag tatag ng mga simbahan sa iba’t ibang lugar.

Maraming magtatanong, “Orthodox” ba ang pangalan ng Simbahan na itinatag ni Kristo? Hindi ko ata nabasa sa Bibliya iyan. May ilang paliwanag yan.

Una, walang pangalan ng Simbahan na binigay si Kristo. Ang salitang “Orthodox” ay hindi talaga pangalan, kundi paglalarawan ng pananampalataya ng Simbahan. Ang ibig-sabihin ng salitang “Orthodox” ay “naayon sa tunay na turo”. Kaya ang pag tawag sa Simbahan bilang “Orthodox” ay hindi pag bigkas ng pangalan ng simbahan na para itong isang kumpanya na may tatak, ngunit ito ay ang pagsasabi na ang Simbahang ito ay nasasaayon sa tunay na turo ng mga Apostol.

Pangalawa, marami ang gumagamit ng Bibliya para patunayan na tunay ang kanilang simbahan o sekto. Karaniwan ay may ilan silang mga talata na ginagamit upang kumbinsihin ang mga tao sa kanilang pahayag. Hindi yan ang paraan na ginagamit ng Orthodox para patunayan na sila ang tunay kasi alam ng Orthodox na hindi ganyan ang pag gamit ng Bibliya. Pano niya nalalaman ito? Kasi ang Simbahang Orthodox ang gumawa ng Bibliya. Nag simula ang Simbahan ng 33 AD. Ayon sa kasaysayan, ang unang mga manuscript ay naisulat ng hindi aaga sa kalagitnaan ng dekada 50AD. Ang iba pang mga kasulatan na nasama sa Bibliya ay naisulat lamang sa susunod pa na 40 taon, hanggang 90AD. Matapos nito ay marami ding ibang mga kasulatan na ginagamit ng mga Kristiyano nung unang panahon na hindi naisama sa Bibliya. Sa ika-4 na siglo lamang nagkaroon ng tinatawag na “canon”, o opisyal na listahan ng mga libro na pagsasama-samahin upang gawing Bibliya. Kahit sa Bibliya mismo makikita na ang mga Kristiyano sa unang siglo ay nagiiba ang tawag sa sarili nila. Nung una ay tinawag nila ang sarili nila na “The Way” o “Ang Daan”. May dalawang beses lang sa mga kasulatan na ginamit ang salitang “Kristiyano”. Una ay yung pag banggit na sa siyudad na Antioch unang binansagan ang mga disipolo ni Kristo bilang Kristiyano. Pangalawa, nung usapan ni San Pablo at nung Hari ng Judea na si Agrippa. Sa usapang ito kung susuriin ang orihinal na Griyego as makikita agad na ang pag gamit ng salitang Kristiyano as isang pangbabastos. Nung panahon na iyon hindi lang ito pag bansag sa isang tao na tagasunod ni Kristo, kundi may kasama pang kahulugan ito na baliw iyong tao na iyon dahil tagasunod siya ni Kristo.

Kahit si Hesus mismo ay hindi sinabi na malalaman ang mga tunay na tagasunod niya sa pagbansag ng pangalan. Sabi ni Hesus, “Kaya nga, sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila.” (Mateo 7:20) At sinabi Niya rin, “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin.” (Juan 10:27). Alam natin na ang Simbahang Orthodox ay ang tunay na Simbahan ni Hesus hindi dahil sa mga pahayag ukol sa ilang mga talata na iyong mga talata na iyon ang naglalarawan ng tunay na simbahan o nagbibigay ng pangalang ibinansag sa simbahan. Malinaw na ang tunay na Simbahan ay sinuman na sumusunod sa mga utos ng Diyos at may kaalaman kung alin ang tamang mga katuruan ni Hesus. Ang pamumuhay ng isang Orthodox ay nababase hindi lamang sa ilang mga piling talata ng Bibliya, kundi sa pag unawa ng buong Bibliya, at sa pagsunod ng Tradisyon na ibinigay ng mga Apostol sa atin (2 Tesalonica 2:15). Ang tradisyon ay naipapasa lamang kung ito ay may walang patid na pagdudugtong mula sa araw ng Pentecost noong 33 AD, hanggang sa araw na ito. At ang Tradisyon din ay isa pang patunay ng katotohanan ng pananampalataya ng mga Orthodox dahil sa pagpasa-pasa ng mga turo at paraan ng pamumuhay, makikita sa pagsusuri ng kasaysayan na ang paniniwala ng mga Orthodox ngayon ay tugma sa pananampalataya ng mga Orthodox nung ika-15 siglo, na tugma sa pananampalataya ng mga Orthodox nung ika-10 siglo, na tugma sa pananampalataya ng mga Orthodox nung ika-4 na siglo, at tugma sa pananampalataya ng mga Apostol na nagbigay sa atin ng pananampalatayang Orthodox na itinuro sa kanila ni Hesus mismo. Hindi ko sinasabi dito na itong mga panahon lang na ito ang mga panahon na susuriin para makita ang pagkakapareho ng pananampalataya, ngunit ito ay isang halimbawa lamang. Sa kahit anong panahon mula 33 AD hanggang ngayon, ikumpara sa kahit ano pang panahon, at suriin ang pananampalatayang Orthodox, makikita na ito ay walang pagbabago. Ito ang patunay.

Advertisements

Cebuano Prayer Book ╰⊰¸¸.•¨* Filipino

http://orthodox-heart.blogspot.com

ORTHODOX HEART

philippines ffd

Cebuano Prayer Book

Morning Prayers

Evening Prayers

Mealtime Prayers

Preparation Prayers Before Communion

Thanksgiving Prayers After Communion

Source:

https://philippine-mission.org

https://philippine-mission.org/resources/cebuano/prayer-book/

PHILIPPINE MISSION

Advertisements

Tagalog (Filipino) Services, Texts & Prayers

http://orthodox-heart.blogspot.com

https://philippinesofmyheart.wordpress.com

PHILIPPINES OF MY HEART

ORTHODOX HEART

3342285620_c217058d1d_b-1024x768.jpg

Tagalog (Filipino) Services, Texts & Prayers

Source:

https://philippine-mission.org

https://philippine-mission.org/resources/tagalog/

PHILIPPINE MISSION

mission-logo360x901.png

Typika

Orthodox Prayer Book

The Orthodox service of Matrimony in Tagalog

The Orthodox service of Baptism in Tagalog

Reading

What is the Orthodox Church? Ano ang Simbahang Orthodox?

Are you saved? Ikaw Ba’y Ligtas? (pdf) PDF

Advertisements

Saint John Maximovitch in Philippines (+1966) – July 2

http://orthodox-heart.blogspot.com

https://philippinesofmyheart.wordpress.com

PHILIPPINES OF MY HEART

ORTHODOX HEART

1352187640DFhz0WVr.jpg

p1916cblbt1nrvch91phq19qm1i975-900x1087.jpg

241614.p.jpg

Saint John Maximovitch in Philippines (+1966)

July 2

Source:

http://www.pravoslavie.ru/english/

http://www.pravoslavie.ru/english/54575.htm

ORTHODOX CHRISTIANITY

With the coming of the Communists, the Russians in China were forced once again to flee, most of them through the Philippine Islands. In 1949 approximately 5,000 refugees from the Chinese mainland were living in an International Refugee Organization camp on the island of Tubabao in the Philippines. This island is located in the path of the seasonal typhoons which sweep through that part of the Pacific. During the 27-month period of the camp’ s occupancy, the island was threatened only once by a typhoon, and it changed course and bypassed the island.

When the fear of typhoons was mentioned by one Russian to the Filipinos, they replied that there was no reason to worry, because “your holy man blesses your camp from four directions every night.” They referred to Vladyka John; for no typhoon struck the island while he was there. After the camp had been almost totally evacuated and the people resettled elsewhere (mainly in the USA and Australia), it was struck by a terrible typhoon that totally destroyed the camp.

241615.p.jpg

Photos of St John Maximovitch in Philippines

241613.b.jpg

241620.b.jpg

d07b3909c591b3a22cce8cab0221e470.jpg

Phillippine-Photos-7.jpg

StJohnOpenAirLiturgy.jpg

tubabao.jpg

Advertisements

Saint John Maximovitch of Shanghai & San Francisco (+1966) – The Saint of Russia, Serbia, China, Philippines, Belgium, France, Spain, the Netherlands & USA – July 2

http://stjohnmaximovitchofsanfrancisco.wordpress.com

ST JOHN MAXIMOVITCH OF SAN FRANCISCO

7458394_orig.jpg

stjohnphotos11.jpg

Saint John Maximovitch

of Shanghai & San Francisco (+1966)

The Saint of Russia, Serbia, China, Philippines, Belgium, France,

Spain, the Netherlands & USA

July 2

Source:

http://www.pravoslavie.ru/english/

http://www.pravoslavie.ru/english/54575.htm

ORTHODOX CHRISTIANITY

“Sanctity is not just a virtue. It is an attainment of such spiritual heights, that the abundance of God’s grace which fills the saint overflows on all who associate with him. Great is the saint’s state of bliss in which they dwell contemplating the Glory of God. Being filled with love for God and man, they are responsive to man’s needs, interceding before God and helping those who turn to them.”
Thus describing the ancient Saints, Vladyka John simultaneously summarized his own spiritual attitude which made him one of the greatest Saints of our time.

Childhood in Russia

Michael Maximovitch, the future Archbishop John, was born on June 4, 1896, in the village of Adamovka in the province of Kharkov in southern Russia. He was a member of the Little Russian noble family of Maximovitch, to which St. John of Tobolsk also had belonged. He received at baptism the name of Michael, his heavenly protector being the Archangel Michael. He was a sickly child and ate little.

He received his secondary education in the Poltava Military School, which he attended from 1907 to 1914. Upon completing military school he entered Kharkov Imperial University in the faculty of law, from which he graduated in 1918, before it was seized by the Soviets.

Kharkov, where Vladyka spent his formative years, was a true town of Holy Russia, and Continue reading “Saint John Maximovitch of Shanghai & San Francisco (+1966) – The Saint of Russia, Serbia, China, Philippines, Belgium, France, Spain, the Netherlands & USA – July 2”

Advertisements

Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς στις Φιλιππίνες (+1966) – 2 Ιουλίου

http://orthodox-heart.blogspot.com

https://philippinesofmyheart.wordpress.com

PHILIPPINES OF MY HEART

ORTHODOX HEART

wm_full.jpg

p1916cblbt1nrvch91phq19qm1i975-900x1087.jpg

241614.p.jpg

Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς στις Φιλιππίνες (+1966)

2 Ιουλίου

Με την έλευση των κομμουνιστών στην Κίνα το 1949, οι Ρώσοι πρόσφυγες, πέντε χιλιάδες τον αριθμό, εκτοπίστηκαν σε ένα νησί των Φιλιππίνων που το έπλητταν συχνά τυφώνες. Προστατευμένο όμως από τις προσευχές του ποιμένα του, το προσφυγικό στρατόπεδο έμεινε απρόσβλητο κατά τους είκοσι επτά μήνες της διαμονής τους εκεί. Λίγο μετά την αναχώρηση της πλειονότητας των προσφύγων, ένας τρομερός τυφώνας κατέστρεψε oλοσχερώς το στρατόπεδο.

241615.p.jpg

Φωτογραφίες του Αγίου Ιωάννη Μαξίμοβιτς στις Φιλιππίνες

241613.b.jpg

241620.b.jpg

d07b3909c591b3a22cce8cab0221e470.jpg

Phillippine-Photos-7.jpg

StJohnOpenAirLiturgy.jpg

tubabao.jpg

Advertisements

Άγιος Ιώάννης Μαξίμοβιτς Επίσκοπος Σαγγάης, Βρυξελλών & Σάν Φρανσίσκο – 2 Ιουλίου ╰⊰¸¸.•¨* Ο Άγιος της Ρωσίας, Σερβίας, Κίνας, Φιλιππίνων, Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας, Ολλανδίας & ΗΠΑ

http://orthodox-heart.blogspot.com

https://philippinesofmyheart.wordpress.com

PHILIPPINES OF MY HEART

ORTHODOX HEART

img5.jpg

67931.jpg

stjohnphotos1.jpg

Άγιος Ιώάννης Μαξίμοβιτς

Επίσκοπος Σαγγάης, Βρυξελλών & Σάν Φρανσίσκο

2 Ιουλίου

╰⊰¸¸.•¨*

Ο Άγιος της Ρωσίας, Σερβίας,

Κίνας, Φιλιππίνων, Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας,

Ολλανδίας & ΗΠΑ

Γεννημένος το 1896 στο χωριό Αδάμοβχα της επαρχίας Χάρκωφ, ο μακάριος ιεράρχης Ιωάννης ανήκε στην ευγενή οικογένεια των Μαξίμοβιτς. Βαπτίσθηκε με το όνομα Μιχαήλ, ολοκλήρωσε τη μέση εκπαίδευση στη στρατιωτική σχολή της Πολτάβας και εν συνεχεία σπούδασε Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Χάρχωφ. Η επανάσταση και η κατάρρευση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας που ακολούθησε, τον έπεισε για το πρόσκαιρο των επίγειων πραγμάτων, και το ανίσχυρο των ανθρώπινων δυνάμεων, οπότε και έλαβε την απόφαση να απαρνηθεί τη ματαιότητα του κόσμου για να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην υπηρεσία του Θεού. Κατά τον εμφύλιο πόλεμο (1921), η οικογένειά του κατέφυγε στο Βελιγράδι, όπου ολοκλήρωσε τις θεολογικές σπουδές του.

Εισήλθε στη Μονή του Μίλκοβο, όπου έζησε σε μια κοινότητα είκοσι Ρώσων και Σέρβων μοναχών, που τηρούσαν στην εντέλεια τις αρχές της μοναχικής πολιτείας. Το 1926 εκάρη μοναχός από τον μητροπολίτη Αντώνιο Κραποβίτσκυ (1863-1936), έναν από τους λαμπρότερους Ρώσους ιεράρχες, που είχαν κατορθώσει να γλιτώσουν από την επαναστατική θύελλα. Παίρνοντας το όνομα του αγίου συγγενή του Ιωάννη του Τομπόλσκ, oρίσθηκε σύντομα επιτηρητής και καθηγητής στο σερβικό ιεροδιδασκαλείο της Μπίτολα, όπου άσκησε μεγάλη επίδραση στους μαθητές του με την ασκητική βιοτή του και την πατρική φροντίδα του. Μετά την επιθεώρηση των κοιτώνων, περνούσε τη Continue reading “Άγιος Ιώάννης Μαξίμοβιτς Επίσκοπος Σαγγάης, Βρυξελλών & Σάν Φρανσίσκο – 2 Ιουλίου ╰⊰¸¸.•¨* Ο Άγιος της Ρωσίας, Σερβίας, Κίνας, Φιλιππίνων, Γαλλίας, Βελγίου, Ισπανίας, Ολλανδίας & ΗΠΑ”

Advertisements