Philippines: The dawn of Orthodoxy

http://philippinesmetorthodoxy.wordpress.com

http://romancatholicsmetorthodoxy.wordpress.com

ROMAN CATHOLICS MET ORTHODOXY

PHILIPPINES OF MY HEART

25026938219_81bf37d0e8_b.jpg

ph2.jpg

Philippines: The dawn of Orthodoxy

Source:

http://orthodoxmission.org.com

http://orthodoxmission.org.com/2014/07/philippines-dawn-orthodoxy/

ORTHODOX MISSION

The Philippines is a group of coral-embroidered islands, which the Pacific Ocean stole from the land of South Asia and made its own. They form a sea carved archipelago of more than 7,000 islands with a population of 95 million people. Its people are characterized by politeness in speech and kindness. Their piety stems from as pure as crystal soul and the religious feeling permeates throughout their society.

The Grace of God, Who knows how to defy the odds, allowed our Orthodox faith, which leads to salvation, to rise in this country as well, about 30 years ago. It all began in 1983, when Vincent Escarcha, a Roman Catholic benectidine abbot from the island of Masbate in Central Philippines, made a trip to the USA. There, on Holy Saturday, he met a large crowd of worshippers outside a Greek Orthodox Church and felt the urge to participate in the Divine Liturgy of the Resurrection. He was touched by the Orthodox worship and began to attend the holy services regularly, which lasted for six months.

His quest for Orthodoxy did not stop there. After seven years of laborious research, studying and penetration into the Orthodox faith, in 1990 along with another 12 souls he accepted the pastoral visit of Metropolitan Dionysios of New Zealand and of the Bishop of Zela at that time, Fr. Sotirios Trampas. In the Continue reading “Philippines: The dawn of Orthodoxy”

Advertisements

Video: The Divine Liturgy of the Eastern Orthodox Church in English

http://orthodoxyislove.wordpress.com

ORTHODOXY IS LOVE

Mindanao-River.jpg

The Divine Liturgy of the Eastern Orthodox Church in English

Ano ang Simbahang Orthodox?

https://philippinesofmyheart.wordpress.com

PHILIPPINES OF MY HEART

maxresdefault

Ano ang Simbahang Orthodox?

Pinagmulan:

https://philippine-mission.orgDITO

PHILIPPINE MISSION

Sa kinaramihan ng mga Pilipino, hindi nila alam kung ano ang Simbahang Orthodox, o ang Orthodox Church. Kung may alam man sila ay limitado base sa mga ilang maliliit na detalye na nasama sa usapan. Siguro may kakilala sila na naging Orthodox, o narinig o nabasa lang sa internet, o kaya nabasa sa mga libro ng kasaysayan o sa diyaryo. Pero kahit na alam nila ang salitang “Orthodox”, hindi talaga nila alam kung ano ito. Ganito rin ako noon, hindi ko maalala kung saan ko narinig iyon pero may kaunti akong alam. Ang rason nito ay hindi talaga tayo naabot ng mga misyonaryong Orthodox hangga’t nitong nakaraan na 100 taon. At kahit na may mga Orthodox na pari at obispo o mga dayuhan na Orthodox na nasa Pilipinas upang mag negosyo o tumira, bihira at kakaunti lang ang mga pagkakataon na makilala sila ng publiko.

Simulan natin. Ang Simbahang Orthodox ay ang Simbahan na itinatag ni Kristo sa panahong ng kanyang ministeryo dito sa lupa. Ngayon, maraming ibang simbahan at sekta na nagsasabi na sila ang itinatag na simbahan ni Kristo, pano masasabi ng Orthodox na sila nga ang Simbahan?

Ang Orthodox as may kasaysayan na nagmumula pa nung 33AD. Ito as matapos ng pagkabuhay ni Kristo at umakyat siya sa langit, ipinadala niya ang Espiritu Santo sa kanyang mga disipolo. Itong araw na ito na tinatawag natin na Pentecost, ang araw na naitatag ang Simbahan. Mag mula noon at sa sumunod na halos 2000 taon ay makikita ang pag lago ng pananampalatayang Kristiyano at pag tatag ng mga simbahan sa iba’t ibang lugar.

Maraming magtatanong, “Orthodox” ba ang pangalan ng Simbahan na itinatag ni Kristo? Hindi ko ata nabasa sa Bibliya iyan. May ilang paliwanag yan.

Una, walang pangalan ng Simbahan na binigay si Kristo. Ang salitang “Orthodox” ay hindi talaga pangalan, kundi paglalarawan ng pananampalataya ng Simbahan. Ang ibig-sabihin ng salitang “Orthodox” ay “naayon sa tunay na turo”. Kaya ang pag tawag sa Simbahan bilang “Orthodox” ay hindi pag bigkas ng pangalan ng simbahan na para itong isang kumpanya na may tatak, ngunit ito ay ang pagsasabi na ang Simbahang ito ay nasasaayon sa tunay na turo ng mga Apostol.

Pangalawa, marami ang gumagamit ng Bibliya para patunayan na tunay ang kanilang simbahan o sekto. Karaniwan ay may ilan silang mga talata na ginagamit upang kumbinsihin ang mga tao sa kanilang pahayag. Hindi yan ang paraan na ginagamit ng Orthodox para patunayan na sila ang tunay kasi alam ng Orthodox na hindi ganyan ang pag gamit ng Bibliya. Pano niya nalalaman ito? Kasi ang Simbahang Orthodox ang gumawa ng Bibliya. Nag simula ang Simbahan ng 33 AD. Ayon sa kasaysayan, ang unang mga manuscript ay naisulat ng hindi aaga sa kalagitnaan ng dekada 50AD. Ang iba pang mga kasulatan na nasama sa Bibliya ay naisulat lamang sa susunod pa na 40 taon, hanggang 90AD. Matapos nito ay marami ding ibang mga kasulatan na ginagamit ng mga Kristiyano nung unang panahon na hindi naisama sa Bibliya. Sa ika-4 na siglo lamang nagkaroon ng tinatawag na “canon”, o opisyal na listahan ng mga libro na pagsasama-samahin upang gawing Bibliya. Kahit sa Bibliya mismo makikita na ang mga Kristiyano sa unang siglo ay nagiiba ang tawag sa sarili nila. Nung una ay tinawag nila ang sarili nila na “The Way” o “Ang Daan”. May dalawang beses lang sa mga kasulatan na ginamit ang salitang “Kristiyano”. Una ay yung pag banggit na sa siyudad na Antioch unang binansagan ang mga disipolo ni Kristo bilang Kristiyano. Pangalawa, nung usapan ni San Pablo at nung Hari ng Judea na si Agrippa. Sa usapang ito kung susuriin ang orihinal na Griyego as makikita agad na ang pag gamit ng salitang Kristiyano as isang pangbabastos. Nung panahon na iyon hindi lang ito pag bansag sa isang tao na tagasunod ni Kristo, kundi may kasama pang kahulugan ito na baliw iyong tao na iyon dahil tagasunod siya ni Kristo.

Kahit si Hesus mismo ay hindi sinabi na malalaman ang mga tunay na tagasunod niya sa pagbansag ng pangalan. Sabi ni Hesus, “Kaya nga, sa kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila.” (Mateo 7:20) At sinabi Niya rin, “Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin.” (Juan 10:27). Alam natin na ang Simbahang Orthodox ay ang tunay na Simbahan ni Hesus hindi dahil sa mga pahayag ukol sa ilang mga talata na iyong mga talata na iyon ang naglalarawan ng tunay na simbahan o nagbibigay ng pangalang ibinansag sa simbahan. Malinaw na ang tunay na Simbahan ay sinuman na sumusunod sa mga utos ng Diyos at may kaalaman kung alin ang tamang mga katuruan ni Hesus. Ang pamumuhay ng isang Orthodox ay nababase hindi lamang sa ilang mga piling talata ng Bibliya, kundi sa pag unawa ng buong Bibliya, at sa pagsunod ng Tradisyon na ibinigay ng mga Apostol sa atin (2 Tesalonica 2:15). Ang tradisyon ay naipapasa lamang kung ito ay may walang patid na pagdudugtong mula sa araw ng Pentecost noong 33 AD, hanggang sa araw na ito. At ang Tradisyon din ay isa pang patunay ng katotohanan ng pananampalataya ng mga Orthodox dahil sa pagpasa-pasa ng mga turo at paraan ng pamumuhay, makikita sa pagsusuri ng kasaysayan na ang paniniwala ng mga Orthodox ngayon ay tugma sa pananampalataya ng mga Orthodox nung ika-15 siglo, na tugma sa pananampalataya ng mga Orthodox nung ika-10 siglo, na tugma sa pananampalataya ng mga Orthodox nung ika-4 na siglo, at tugma sa pananampalataya ng mga Apostol na nagbigay sa atin ng pananampalatayang Orthodox na itinuro sa kanila ni Hesus mismo. Hindi ko sinasabi dito na itong mga panahon lang na ito ang mga panahon na susuriin para makita ang pagkakapareho ng pananampalataya, ngunit ito ay isang halimbawa lamang. Sa kahit anong panahon mula 33 AD hanggang ngayon, ikumpara sa kahit ano pang panahon, at suriin ang pananampalatayang Orthodox, makikita na ito ay walang pagbabago. Ito ang patunay.

Tagalog (Filipino) Services, Texts & Prayers

http://orthodox-heart.blogspot.com

https://philippinesofmyheart.wordpress.com

PHILIPPINES OF MY HEART

ORTHODOX HEART

3342285620_c217058d1d_b-1024x768.jpg

Tagalog (Filipino) Services, Texts & Prayers

Source:

https://philippine-mission.org

https://philippine-mission.org/resources/tagalog/

PHILIPPINE MISSION

mission-logo360x901.png

Typika

Orthodox Prayer Book

The Orthodox service of Matrimony in Tagalog

The Orthodox service of Baptism in Tagalog

Reading

What is the Orthodox Church? Ano ang Simbahang Orthodox?

Are you saved? Ikaw Ba’y Ligtas? (pdf) PDF

The Orthodox Faith

http://gkiouzelis.wordpress.com

ORTHODOX HEART

822989243_952a23a9a6_b.jpg

Fr. Seraphim Bell, Scotland & USA:

“I became Orthodox for one reason: Obedience to the Truth”

The Orthodox Faith

Readings on The Church

The Nicene Creed – The Symbol of Faith of Orthodox Christians.
The Orthodox Church – the orthodox teaching, some contemporary questions, and more facts about how the Orthodox Churches are built.
I Believe…: A Short Exposition of Orthodox Doctrine
The Church is One – by Alexei Khomiakov, 1804–1860
Origin of the Orthodox Church
Finding the New Testament Church by Jon E. Braun
Beginning Orthodoxy – Part I | Part II
Where Is the True Church? Information on Churches and Sectarianism – Part I | Part II
Thoughts about the Kingdom of God, or the Church – by Bishop Alexander (Mileant)

On the Holy Scriptures

Where did the Bible come from?
About the Holy Bible – by Bishop Nathanael (Lvov, 1906-1985)
Understanding the Bible (Part 1)
Understanding the Bible (Part 9) – The Book of Revelation
How to Read the Bible – by Bishop Kallistos Ware
The Gospel Parables – by Bishop Alexander (Mileant)
The Old Testament in the New Testament Church – by Protopresbyter Michael Pomazansky
The Law of God: The Basics, Old Testament – by Archpriest Seraphim Slobodskoy
The Law of God: The New Testament – by Archpriest Seraphim Slobodskoy
The Law of God: On Faith, Life, Services – by Archpriest Seraphim Slobodskoy
The Sermon on the Mount
The Old Testament Regarding the Messiah
Sermon on the Mount – Matthew chapter 5-7 – by Blessed Theophilact

On Prayer, Worship, Holy Spirit

St. Seraphim of Sarov – On Acquisition of the Holy Spirit
Let us Learn to pray – advices given by Holy Theofan the Recluse
The Divine Services – by Archipriest Seraphim Slobodskoy
The Holy Spirit and His Varieties of Gifts – by Rev. George Mastrantonis
Prayers for Different Occasions

Church Saints & Fathers – lives and words of salvation

The Life and Teachings of Elder Siluan – by Bishop Alexander and Natalia Bufius
Selected Sermons of Saint John of Shanghai and San FranciscoPart I | Part II | Part III
Saint Nektarios of Egina (1846-1920)
Saint John of KronstadtPart I | Part II – by Bishop Alexander (Mileant)
A Spiritual Portrait of Saint John of Kronstadt – by Archimandrite Constantine (Zaitzev, 1888-1975)
St. Seraphim of Sarov – Life and Teachings
Elder Paisios the New of Mount Athos
Ambrose – Elder of Optina – by Bishop Alexander (Mileant), translated by Seraphim Larin
Articles by Fr. Seraphim Rose
The spiritual life in this world – excerpts from the sermons of Archbishop Sergious (Korolev) of Prague
The martyr of Christ Nun Heruvima – Petru Voda Monastery, Romania
Journey to HeavenPart I & II | Part III – by Saint Tikhon’s of Zadonsk
The Way into the Kingdom of Heaven – by Saint Innokenty Bishop of Alaska
Instructions of the Holy Fathers on Spiritual LifePart I | Part II | Part III – by Bishop Alexander (Mileant)

Various Orthodox Readings

Charismatic Revival As a Sign of the Times by Fr. Seraphim Rose
End of the World – an inside look at the end of the world and the Second Coming of Christ.
On the Law of God
A Comparison of the Mysticism of Francis of Assisi With That of St. Seraphim of Sarov
At the threshold of Fiery Gehenna – teachings of the Orthodox Church concerning Evil Spirits and God’s Judgment over Them.
From “Orthodoxy and the Religion of the Future” – by Seraphim Rose
Dogmas and Opinions – by Protopresbyter Michael Pomazansky
FAITH — Key to God’s Treasury – by Bishop Alexander (Mileant)
Apologetic Notes – Part I | Part II – by Archpresbyter Father Michael Pomazansky
Rock Music – from a Christian Viewpoint
The Temple of God — an island of Heaven on our sinful earth – by Bishop Alexander (Mileant)
Apologetic Sketches – by Bishop Alexander (Mileant)
The Great Feast Days of the Orthodox Church
Celibacy, Marriage or “free love”… — Which way to choose? – by Bishop Alexander (Mileant)
Conscience – God’s Voice In Mankind – by Bishop Alexander (Mileant)
Orthodox Psychotherapy – by Dr. Dmitri Aleksandrovici Avdeev
Talks about Faith – by Archbishop Nathanael (Lvov)

What’s Orthodoxy?

Origin of the Eastern Orthodox Church

The Orthodox Church began at Pentecost. It was founded by our Lord Jesus Christ, when after His Ascension, He sent down upon His Apostles the Holy Spirit who proceeds from God the Father as is written in the New Testament. The Orthodox Church of today can trace its history back to the New Testament Church in unbroken continuity. The Apostles, as per our Lord’s command, preached the Gospel of Jesus Christ and founded churches in Europe, Asia and Africa. Under the direction of the Apostles and their successors, whom they appointed to carry on their mission, the Orthodox Church began to thrive. At each city and town that the Apostles traveled they would appoint a bishop to continue to minister to the faithful, before leaving on their missionary journeys. As the Church grew, the bishops in turn had to appoint priests and deacons to help them with their flock.

The Orthodox Faith

Back to the First Church

╰⊰¸¸.•¨*

Finding the New Testament Church

Written by Jon E. Braun, Edited by Bishop Alexander Mileant

THERE IS A PREDICTABLY RELIABLE WAY to tackle the problem of who is right. Rather than trying to decide which of the over 2,500 Christian groups in North America keeps the original faith best by studying what they are like right now, we can start from the beginning of the Church itself and work our way through history to the present.

The birthday of the Church was Pentecost, the day the Holy Spirit descended on the twelve Apostles in the Upper Room. That day some 3,000 souls believed in Christ and were baptized. When the first Christian community began, “they continued steadfastly in the Apostles’ doctrine and fellowship, in the breaking of bread (Communion), and in prayers” (Act 2:42).

From Jerusalem, the faith in Christ spread throughout Judea, to Samaria (Acts 8), to Antioch and the Gentiles (Acts 13), where we find new converts and new churches throughout Asia Minor and other countries of the Roman Empire.

From the pages of the Epistles and the book of Acts, we learn that the Church was not simply another organization in Roman society. The Lord Jesus Christ had given the promise of the Holy Spirit “will guide you into all truth” (John 16:13). That promise was fulfilled at Pentecost, when the Church was given birth as an divine institution far above all earthly organizations. In Ephesians (Eph. 2:21) St. Paul called it “a holy temple of the Lord.” The Church was a dynamic organism, the living Body of Jesus Christ. She made an indelible impact in the world, and those who became part of her were inwardly renewed.

But we also discover in the New Testament itself that the Church had her share of problems. All was not perfection. Individuals in the Church sought to lead her off the path the Apostles established, and they had to be dealt with along with the errors they invented. Even whole local communities lapsed on occasion and had to be called to repentance. The Church in Laodicea is a vivid example (Revelation ch. 3). Discipline was administered for the sake of purity in the Church. But there was growth and a maturing even as the Church was attacked from within and without. The same Spirit who gave her birth gave her power to correct and purify her members. The Church grew and became strong until she eventually covered the whole of the Roman Empire.

Source:

http://www.orthodoxphotos.com

ORTHODOX PHOTOS

The Orthodox Faith

Written by Protopresbyter Thomas Hopko

The Orthodox Faith series is intended to provide basic, comprehensive information on the faith and life of the Orthodox Church. It consists of four volumes and is available for purchase from SVS Press.
Protopresbyter Thomas Hopko (1939–2015) was professor of dogmatic theology and served as dean of St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary. Alongside his numerous books and articles, Father Thomas was also renowned as a gifted speaker and homilist.


 • Volume I – Doctrine

  Volume 1 contains three sections: the sources of Christian Doctrine, the main doctrines of the Orthodox Church present by way of commentary on the Nicene Creed, and an explanation of the doctrine of the Holy Trinity.

 • Volume II – Worship

  Volume 2 contains 5 sections

 • Volume III – Bible and Church History

  Volume 3 contains one section on the contents and interpretation of the Bible, and one section on the history of the Church, emphasizing the main theological, liturgical and spiritual development of each century.

 • Volume IV – Spirituality

  Volume 4 deals with the main themes of Christian Life: prayer, fasting, repentance, the virtues, witness in the world, and communion with God.

Source:

http://oca.org/orthodoxy/the-orthodox-faith

ORTHODOX CHURCH IN AMERICA

9781878997326

These Truths We Hold

The Holy Orthodox Church: Her Life and Teachings

Source:

http://orthodoxyinamerica.org

http://orthodoxyinamerica.org/about_orthodoxy.html

ORTHODOXY IN AMERICA

The following articles on Orthodoxy are from the book, These Truths We Hold – The Holy Orthodox Church: Her Life and Teachings, published by and available from Saint Tikhon’s Seminary Press:

These Truths we hold – The Holy Orthodox Church: Her life & teachings

https://philippinesofmyheart.wordpress.com

http://ex2x2lettersfromgreece.wordpress.com

EX 2×2 LETTERS FROM GREECE

PHILIPPINES OF MY HEART

7107islands.jpg

9781878997326

These Truths We Hold

The Holy Orthodox Church: Her Life and Teachings

Source:

http://orthodoxyinamerica.org

http://orthodoxyinamerica.org/about_orthodoxy.html

ORTHODOXY IN AMERICA

The following articles on Orthodoxy are from the book, These Truths We Hold – The Holy Orthodox Church: Her Life and Teachings, published by and available from Saint Tikhon’s Seminary Press:

Eastern Orthodox Parishes in Philippines – Find a Parish

https://philippinesofmyheart.wordpress.com

PHILIPPINES OF MY HEART

Coron-Island-Palawan-Philippines.jpg

Find an Eastern Orthodox Parish in Philippines

Orthodox Mission of Philippines

https://philippine-mission.org
PHILIPPINE MISSION

Send email to Father Silouan or phone him.

https://philippine-mission.org/contact/

Email: silouan@gmail.com

Phone: +63 995 456 8317
We are 12 hours later than the US east coast, so 7pm Saturday night is 7am Sunday morning here.

Father Silouan Thompson
Lambino Village Street,
Santa Maria, Davao del Sur 8011
PHILIPPINES
0995 456 8317

Father Silouan Thompson
Lambino Village Street
Corner Colongan Road
Barangay Poblacion
Santa Maria, Davao del Sur 8011
PHILIPPINES
0995 456 8317

╰⊰¸¸.•¨*

ORTHODOX CHURCH IN MANILA:

Annunciation Orthodox Cathedral in Sucat Paranaque, Manila, Philippines
Sucat Paranaque Manila
36 Filipinas Avenue

╰⊰¸¸.•¨*

LUZON

Parishes:

Annunciation of the Theotokos Orthodox Cathedral
Address: 36 Filipinas Avenue, United Parañaque Subdivision, 1713 Parañaque, Metro Manila
Tel. & Fax: +63-220-829.3025
Rector: Rev. Fr. James Doronela
Tel: +63-918-991.3041
Email: james@aoc.ph
Assistant priest: Rev. Fr. Gregory Latoja
Tel: +63-917-871.3238
Email: gregory_latoja@yahoo.com
Website: http://www.aoc.ph
Facebook: Annunciation-Orthodox-Church-Ecumenical-Patriarchate-Manila-Philippines
Sunday Service: Matins: 8:30 am, Divine Liturgy of St. John Chrysostom: 9:30 am

Holy Trinity Orthodox Church
Address: Sitio Sampaguita, 4030 San Antonio, Los Baños, Laguna
Rector: Very Rev. Fr. Philemon Castro
Tel: +63-908-429.2060
Email: frphilemonk@yahoo.com
Website: http://holytrinity.faithweb.com/a1_Holy-Trinity.html
Matins and Divine Liturgy every 1st and 3rd Sunday of the month at 8:00-11:30 A.M.

Holy Cross Orthodox Church
Address: 80 Valderama Street, 4019 Bagong Pag-Asa, Siniloan, Laguna
Rector: Very Rev. Fr. Philemon Castro
Tel: +63-908-429.2060
Email: frphilemonk@yahoo.com
Website: http://holytrinity.faithweb.com/a1_m-Holy-Cross.html
Matins and Divine Liturgy every 2nd and 4th Sunday of the month at 8:00-11:30 A.M.

St. Eleftherios the Priest-Martyr Orthodox Church
Address: Burgos street, Balud der Norte, Gubat Sorsogon
Rector: Rev. Fr. Chrysostom Sarmiento
Address: 4710 Cogon, Gubat Sorsogon
Tel: +63-920-439.0437
Email: rhs_chrysostom@yahoo.com
Website: http://orthodoxyinbicol.blogspot.com/
Facebook: HolyMartyrSaintEleftheriosOrthodoxChurch
Youtube: orthodoxbicol
Missions:

St. Nicholas Orthodox Mission Center
Address: Phase 1, Block 98, Lot 12 Golden City Subdivision, 4026 Dila, Santa Rosa, Laguna
Rector: Very Rev. Fr. Philemon Castro
Tel: +63-908-429.2060
Email: frphilemonk@yahoo.com
Website: http://holytrinity.faithweb.com/a1_m-St-Nikolaos.html
Facebook: Bukas-Palad-Phil

Sts. Peter and Paul Orthodox Mission
Address: 349 Narra Street, 1300 Pasay City, Metro Manila
Rector: Very Rev. Fr. Philemon Castro
Tel: +63-908-429.2060
Email: frphilemonk@yahoo.com
Assistant priest: Rev. Fr. Gregory Latoja
Tel: +63-917-871.3238
Email: gregory_latoja@yahoo.com
Website: http://holytrinity.faithweb.com/a1_m-St-Eleftherios.html

Holy Theophany Orthodox Mission
Address: 4701 Del Rosario, Bacon, Sorsogon
Rector: Rev. Fr. Chrysostom Sarmiento
Tel: +63-920-439.0437
Email: rhs_chrysostom@yahoo.com
Website: http://orthodoxyinbicol.blogspot.com/
Youtube: orthodoxbicol
Chapels:

St. Nektarios Orthodox Chapel
Address: Blk 23 Lot 9a Violago Homes, Parkwoods 1119 Payatas, Quezon City
Monastic Communities:

Nativity of Theotokos Orthodox Monastery
Address: 5405 Bajada, Cataiñgan, Masbate
Abbess: Nun Theodoti
Tel: +63-929-351.0945
Email: orthodox.cataingan@gmail.com
Rector: Rev. Fr. George Daligdig
Tel: +63-947-301.9487
Facebook: Nativity-of-the-Theotokos-Orthodox-Monastery
Institutions:

Theotokos Orthodox Kindergarten
Address: 5405 Bajada, Cataiñgan, Masbate
Director: Mother Theodoti
Tel: +63-929-351.0945
Email: theokindercataingan@gmail.com
Facebook: TheotokosOrthodoxKindergarten
MINDANAO

Missions:

Theotokos Orthodox Mission Center
Address: 120 Dagohoy Street, Poblacion zone 5, 9512 Libertad, Surallah South Cotabato
Rector: Rev. Fr. Panharios Borreros
Tel: +63-916-543.3001
Email: theotokos_mission@yahoo.com

Holy Resurrection Orthodox Mission
Address: Poblacion, 9512 Lake Sebu, South Cotabato
Rector: Rev. Fr. Panharios Borreros
Tel: +63-916-543.3001
Email: theotokos_mission@yahoo.com

St. Isidore of Chios Orthodox Mission
Address: 8006 San Guillermo, Hagunoy, Davao Del Sur
Rector: Rev. Fr. Panharios Borreros
Tel: +63-916-543.3001
Email: theotokos_mission@yahoo.com
Sts. Andrew and James the Apostles Orthodox Mission
Address: 8008 Kisulan, Kiblawan, Davao Del Sur
Rector: Rev. Fr. Panharios Borreros
Tel: +63-916-543.3001
Email: theotokos_mission@yahoo.com

St. Nicholas Orthodox Mission
Address: 9506 Koronadal City South Cotabato
Originally under the canonical spiritual jurisdiction of the Orthodox Metropolitanate of Hong Kong and Southeast Asia. On September 2011, after the suspension of it’s former Rector Fr. Kleopas Dackal, the community was led by him into the Old Calendar schism. The Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate, during it’s regular monthly session held on Dec. 1, 2012, decided eventually to defrock Fr. Kleopas Daclan, according to decision with Prot. No: 1047/1-12-2012. Orthodox Christians in the Philippines are requested not to have any kind of communication with this schismatic community, until the problem is solved.

╰⊰¸¸.•¨*

Retired Clergy:

Very Rev. Fr. Vincentius Escarcha
Address: Theotokos Orthodox Monastery 5405 Bajada, Cataiñgan Masbate
Tel: +63-929-351.0945
Email: orthodox.cataingan@gmail.com

╰⊰¸¸.•¨*

PARISHES IN PHILIPPINES

The Missions in the PHILIPPINES

Vicar General:  Very Rev. Archpriest Yitzhak Pascualito D. Monsanto

Country telephone code +63

LUZON

 

CHURCH CHURCH ADDRESS PHONE PRIEST
(and Email )
STS PETER AND PAUL VICARIATE Lot 1, Block 2, Primavera Heights,

Sto. Cristo, City of San Jose Del Monte, Bulacan,

Philippines 3023.

Phone:
029520942
024285342
Mobile:
09216496399
Very Rev. Fr Yitzhak (Pascualito D. Monsanto)
mailto:mshf_stfrancis@yahoo.com
THE PROTECTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY CHURCH No. 7 Banaba St., Pangarap, Caloocan City, 1426 Philippines Phone:
02794 8897
Mobile:
09193388786
Rev. Fr. Mikhael Yosef (Abundio J. Delim, Jr)
mailto:masterwenz@yahoo.com
ST MICHAEL THE ARCHANGEL CHURCH Bagong Nayon 2, Padilla, Antipolo City, Philippines 02473 4075
Mobile: 09282240681
Rev. Fr. Gabriel Louie J. Delim
mailto:frgabriellouie@yahoo.com
ST. ANDREW HOUSE- CHURCH 151 San Salvador St,Pasig Greenpark Village, Manggahan, 1600 Pasig City 9467048114 Rev. Fr. Andrew
(Ricky Lim)mailto:fatherandrew@ymail.com
ST. JUSTIN CHURCH Sitio Rizza, Brgy. San Jose, Antipolo City, Philippines Mobile: 09079116559 Rev. Fr. Zurin Jerry
(Juanito A. Ellaga)
mailto:st.justin_philosopher@yahoo.com
ST. JOHN THE BAPTIST CHURCH Sunrise Village, Brgy. San Juan,Taytay, Rizal, Philippines Mobile:09087856763 Rev. Fr. [Atty.] Paul (Reynaldo V. Ola-A)
mailto:reyola@yahoo.com
VISAYAS    
ST. THEOPHAN HOUSE- CHURCH Block 2 Lot 9 Phase 4, Kamagong St., Brgy. Monnwalk, Multinational Village, 1708 Paranaque City 2-8204857

9175265971

Rev. Fr. Konstantin
(Bernardino Lautillo)
mailto:dinolautillo@yahoo.com
MINDANAO    
ST. GEORGE CHURCH Km 7 Near Entrance Villa Park Subd.,  Brgy. Cabantian, Buhangin, Davao City 8000 Mobile:09216496399

09303552199

Rev. Fr. Eustaquio
( Felipe G. Lorejas)
mailto:vicaryitzhak@gmail.com
VANUATU    
  P.O.Box 2077

Port Villa, Vanuatu

  Bohn Robert